Ademhalingskinesitherapie voor de volgende pathologieën (alle leeftijden 0 – 100 jaar) bij Kinepraktijk Move On Air

Ademhalingskinesitherapie voor de volgende pathologieën (alle leeftijden 0 – 100 jaar)

Alle restrictieve en obstructieve luchtwegaandoeningen waaronder:

 • Atelectase
 • Astma
 • Bronchiolitis: RSV, adeno, …
 • Bronchitis
 • Bronchomalacie
 • BPD bij prematuren (Bronchopulmaire dysplasie)
 • Bronchorree
 • COPD
 • Hypersecretie / hyperreactieve luchtwegen
 • Hyperventilatie
 • Longontsteking (pneumonie)
 • Mucoviscidose of cystic fibrosis (CF)
 • Neurologische patiënten met restrictieve aandoeningen
 • Primaire cilliaire dyskinesie (PCD)
 • Prematuren met longproblemen
 • Stridor
 • Tracheomalacie

Behandelmiddelen

 • IPV intrapulmonaire percussie-ventilatie
 • AD autogene drainage
 • AAD geassisteerde autogene drainage en bouncing
 • ACBT Active Cycle of Breathing Technique
 • Postiaux / ELTGOL
Hart- en longrevalidatie bij Kinepraktijk Move On Air

Hart- en longrevalidatie

1. Het doel van longevalidatie programma’s bestaat eruit om de gevolgen van longaandoeningen, zoals kortademigheid en spierzwakte, aan te pakken. Het revalidatieprogramma voor longpatiënten bestaat uit: - spierkrachttraining - uithoudingstraining - versterking van de ademhalingsspieren Doelstellingen: - vitale capaciteit (ademhalingscapaciteit) verhogen - aanleren van expectoratietechnieken - versterken van de spieren - dagelijkse activiteiten verbeteren - verhoogde kwaliteit van leven met een verbeterd inspanningsvermogen 2. Cardiaal revalidatieprogramma, dat aanbevolen wordt bij tal van hartaandoeningen, kan de kwaliteit van leven van een patiënt bevorderen. Anderzijds kan men vroeg ontdekken van eventueel herval Inspanningstraining is de hoeksteen van hartrevalidatie, ook hier kan de patiënt zich dus verwachten aan spierkracht- en uithoudingstraining. Op basis van oa een inspanningstest (uitgevoerd bij een cardioloog) wordt een programma op maat van de patiënt gemaakt.

Manuele therapie (McKenzie) en algemene revalidatie bij Kinepraktijk Move On Air

Manuele therapie (McKenzie) en algemene revalidatie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Het doel is het herstellen of verminderen van functiestoornissen en pijn, alsook het verbeteren van vaardigheden in werk, sport en dagelijkse activiteiten. Hiervoor worden specifieke onderzoeks- en behandeltechnieken aangewend en oefentherapie toegepast om het functioneren in de maatschappij zo goed mogelijk te kunnen garanderen.

Behandelmiddelen

 • McKenzie
 • Indiba
 • Ergon IASTM Technique (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation)
Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie bij Kinepraktijk Move On Air

Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie

voor kinderen, vrouwen en mannen met bekkenbodemdysfuncties (incontinentieklachten, pijn, of plas – en stoelgangproblemen).

 • Stressincontinentie
 • Urge-incontinentie
 • Bedplassen
 • Constipatie
 • Pijnklachten in de bekkenbodem
 • Seksuele dysfunctie
 • Voor en na een operatie in de bekkenregio (zoals na prostatectomie of dergelijke)
 • Opstarten plaswekker
 • Pre- en postnataal
 • Zwangeschapsbegeleiding
Manuele lymfedrainage bij Kinepraktijk Move On Air

Manuele lymfedrainage

Deze techniek heeft als doel om de afvoer van afvalstoffen en overtollig lymfevocht te stimuleren via een manuele drainagevorm. Naast manuele lymfedrainage is er bij deze vorm van therapie ook aandacht voor andere interventies zoals het correct aanleggen van bandages, verzorging van de huid en mobilisaties van het aangedane lid.

 • lymfeoedeem postoperatief (wegname lymfeknopen,…)
 • primair lymfeoedeem (congenitaal,…)
 • lipoedeem
 • veneus oedeem: chronisch veneuze insufficiëntie,…

Behandelmiddelen

 • Leduc (VUB / ULB)
 • Belgrado (fill-in en flush, o.b.v. lymfefluoroscopie)
 • Vodder
Core Stability bij Kinepraktijk Move On Air

Core Stability

“The ability to control position and motion of trunk and the pelvis to allow optimum production, transfer and control of force and motion to the terminal segments” (Kibler, 2006)." Core stability staat voor stabiliteitstraining van “the core” waarbij er oefeningen gegeven worden met aandacht voor gecontroleerde neuromuscularie bewegingen van de romp en het bekken. Dankzij deze oefeningen beoogt men de spieren op de juiste manier en met de juiste kracht en snelheid te activeren om een overbelastingsletsel of andere pijnklachten ter hoogte van de rug of het bekken te vermijden. Men gebruikt deze oefeningen ter preventie van blessures alsook voor een betere trainingseffect.